Povijest

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu osnovan je 27. studenoga 2006. godine u Osijeku s ciljem zaštite djece i mladih na internetu. Trenutno Centar postoji više od 13 godina te se njegovo područje djelovanja znatno proširilo. Svrha osnivanja Centra je promicanje, razvoj i unapređenje prava djece i mladih; prevencija nasilja zlostavljanja djece i mladih u bilo kojem obliku; prevencija nestanaka i bjegova djece; podrška u slučajevima nestanaka djece i podrška djetetu i obitelji nakon što je nestalo dijete pronađeno; smještaj i skrb o djeci i mladima bez adekvatne skrbi i/ili s problemima u ponašanju te podrška djeci bez pratnje; djeci odvojenoj od roditelja, djeci azilantima i djeci migrantima.

Od svog osnivanja, Centar je uspio napraviti mnoštvo velikih iskoraka u svojoj lokalnoj zajednici, na nacionalnoj razini te isto tako na razini Europske unije. Kroz uspješno provedene projekte Centra vezane za pružanje socijalnih usluga Centar je okupio i razvio mrežu stručnjaka za provođenje projekata pružanja socijalnih usluga. 

Glavna područja rada Centra mogu se podijeliti u četiri glavne kategorije: 1) poludnevni boravak za djecu i mlade s problemima u ponašanju, 2) Centar za sigurniji Internet, 3) Nestala djeca, trgovanje djecom, djeca bez pratnje i djeca azilanti te 4) Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj. U proteklom razdoblju Centar je uspješno proveo niz projekata u okviru navedenih područja djelovanja, usavršio znanja i vještine svojih stručnih djelatnika za kvalitetniji i sveobuhvatniji rad s djecom i mladima u riziku i time utvrdio svoju ulogu u razvoju i implementaciji programa i aktivnosti od posebnog interesa za lokalnu razinu.

Centar trenutno ima šest poludnevnih boravaka s više od 70 korisnika, jedan u Osijeku, u Vinkovcima, Našicama, Virovitici, Slavonskom Brodu i Požegi. U rujnu 2020. godine kreću s radom i poludnevni boravci u Osnovnoj školi Darda i Osnovnoj školi Hinka Juhna Podgorač. Poludnevni boravak za djecu i mlade u riziku i s problemima u ponašanju od iznimne je važnosti i utjecaja na užu i širu društvenu zajednicu iz nekoliko razloga. Za početak, usmjeren je na rad s osjetljivom skupinom djece i mladih s problemima u ponašanju. Kroz tretman poludnevnog boravka ciljnoj skupini je pružena sveobuhvatna i kvalitetna usluga: organiziran je odgojno-obrazovni rad, pružena im je svakodnevna pomoć u učenju, organizirano im je strukturirano provođenje slobodnog vremena, razvijaju se njihove socijalne i komunikacijske vještine, razvijaju se njihovi interesi, uključuju se u različite sadržaje primjerene dobi i uspostavljaju kvalitetan odnos s vršnjacima i odraslima. Korisnici tijekom boravka na tretmanu poludnevnog boravka imaju mogućnost poboljšati svoj akademski uspjeh, naučiti različite metode učenja i razviti radne navike.

Kroz dugogodišnji rad s korisnicima različite dobi i kroz suradnju s brojnim ustanovama i institucijama, uočena je povećana potreba za pružanjem usluge psihosocijalnog savjetovanja kao i organiziranjem edukativnih, no ujedno inovativnih, zanimljivih i dobi primjerenih aktivnosti namijenjenih djeci, mladima, roditeljima i stručnjacima. Upravo iz navedenog razloga neophodno je bilo osigurati dostupnu i besplatnu psihosocijalnu pomoć i podršku koja na području grada  uglavnom nije dostupna, ili ako je dostupna nije besplatna.  Tako smo pokrenuli 2014. godine Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj u Osijeku te 2019. godine u Vinkovcima. Savjetovalište poseban naglasak stavlja na rad s djecom i mladima s problemima u ponašanju, djecom i mladima koji su proživjeli različita traumatska iskustva kao i sa ostalom djecom i mladima u potencijalnom riziku od upuštanja u različita rizična ponašanja. Također, u rad Savjetovališta su uključena i druga djeca i mladi koji imaju poteškoća u svakodnevnom životu. U okviru navedenog programskog područja razvijeni su i brojne edukativne i informativne aktivnosti usmjerene na prevenciju svih oblika nasilja nad i među djecom, prevenciju ovisnosti, podršku i promociju udomiteljstva u lokalnoj zajednici, razvoj mentorskih programa, razvoj programa pozitivnog roditeljstva, grupne i individualne aktivnosti usmjerene roditeljima u procesu i nakon razvoda, programi usmjereni na jačanje profesionalnih kompetencija rizičnih skupina mladih, razvoj volonterskih programa i brojne druge aktivnosti od interesa za lokalnu zajednicu.

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu od početka svoga postojanja radi na području sigurnosti djece i mladih na internetu. Tako je osmislio nove, zanimljive i inovativne alate i  mehanizme za zaštitu djece na internetu. Vrlo je važno napomenuti da je Centar postao dio međunarodne organizacije INHOPE/ Insafe kao jedne od najvažnijih svjetskih organizacija koje se bave zaštitom djece na Internetu (31 država u sustavu Insafe/INHOPE mreže europskih centara sigurnog interneta) te time postao hrvatski predstavnik u zemljama Europe. U siječnju 2015. godine Centar je uspostavio, prvi u Hrvatskoj, Centar za sigurniji Internet koji uključuje 3 glavna područja: Hotline online dojavni obrazac za prijavu neprimjerenog, ilegalnog i štetnog sadržaja na internetu; Helpline – savjetodavnu liniju s besplatnim 0800 606 606 brojem i Centar za podršku i informiranje. Pozivamo Vas i da posjetite našu besplatnu online platformu www.sini.hr koja omogućuje nova znanja, vještine i alate djeci, mladima, roditeljima i stručnjacima!

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu igra važnu ulogu u promicanju i unapređenju zaštite prava djece, posebice u situacijama u kojima su djeca najranjivija kao što je nestanak, odnosno bijeg, trgovanje djecom, djeca bez pratnje, djeca azilanti, migranti i slično. Istraživanja su pokazala da su prvi sati nakon nestanka djeteta od presudne važnosti za njegov pronalazak i prevenciju bilo kojeg oblika daljnjeg iskorištavanja i zlostavljanja. Preventivne aktivnosti usmjerene na bjegove i nestanke djece provode se kako bi se spriječila moguća kršenja prava djece, trgovanje djecom ili neki oblik zlostavljanja. Sredinom svibnja 2013. otvorili smo prvi i jedini u Hrvatskoj Nacionalni telefon za nestalu djecu (Harmonizirani europski kratki kod 116000 – usluge sa posebnom socijalnom osjetljivosti). Naime, Odlukom Europske komisije (15. veljače 2007.) o rezervaciji nacionalnog numeracijskog raspona koji počinje s „116“ za usklađene brojeve usluga od društvenog značaja (2007/116/EZ) i Odlukom Europske komisije od 30. studenoga 2009. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Odluka 2007/116/EZ o uvođenju dodatnih rezerviranih brojeva te europskim preporukama iz područja navedene problematike, Vijeće HAKOM-a je donijelo Plan numeriranja (NN  154/09) kojim su se rezervirali kratki kodovi (116XXX) za usluge od društvenog značaja. Spomenutim Odlukama Europska komisija je nametnula obvezu da svaka zemlja članica EU mora imati operativni, besplatni broj za nestalu djecu 116000 – europski harmonizirani kratki kod s ciljem „isti broj – ista usluga“.  Namjera je regulative EK da usluge od društvenog značaja budu dostupne putem istih, lako prepoznatljivih brojeva u svim državama članicama EU. Tako je Hrvatska agencija za poštu i telekomunikacije (HAKOM) odlukom od 26. travnja 2013. godine dodijelila Centru za nestalu i zlostavljanu djecu harmonizirani europski kratki kod za usluge od posebnog društvenog značaja „Pozivni centar za nestalu djecu“, te su time besplatne usluge ovog broja postale dostupne i u Republici Hrvatskoj. Time se RH pridružila kao 23. zemlja Europske unije gdje je ovaj oblik pomoći roditeljima i samom nestalom djetetu već dostupan. Iz navedenog se može zaključiti da je pristup ovakvoj usluzi iznimno važan, ne samo u lokalnoj i nacionalnoj zajednici, nego diljem Europe. Besplatna telefonska linija 116000 dostupna je 24 sata dnevno, svaki dan. Ukratko, putem ove usluge zaprimaju se prijave i informacije o nestanku djeteta te prosljeđuju  policiji i nadležnim institucijama, ostvaruje se suradnja sa svim relevantnim nacionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama s ciljem što bržeg pronalaska nestale osobe te se pružaju besplatna emocionalna, psihološka, socijalna, pravna i administrativna pomoć i podrška nestalom djetetu i njegovoj obitelji. Dana 26. travnja 2019. godine Centru za nestalu i zlostavljanu djecu produženo je pravo na vođenje 116000 telefonskog broja na razdoblje od tri godine.

Vizija & Misija

Vizija Centra za nestalu i zlostavljanu djecu

Društvo u kojem svaki pojedinac razumije, prihvaća, poštuje i štiti prava djece i mladih; aktivno sudjeluje u pružanju pomoći, podrške djeci i mladima i aktivno sudjeluje, razvija i koristi svoje potencijale u stvaranju sigurnog okruženja za djecu i mlade.

Misija Centra za nestalu i zlostavljanu djecu

Zaštita prava djece i mladih te pružanje stručne pomoći i podrške kroz informiranje, edukaciju, savjetovanje  te senzibilizaciju javnosti za probleme djece i mladih. DokumentiGDPR

Česta pitanja

Means of reporting

Reporting illegal or dangerous content for children may be done 24/7, using one of the means presented below. We particularly recommend using the online reporting form on the site, because it may be easily used by any internet user who encounters an illegal or dangerous content for children. Moreover, the online reports are automatically registered in the database, eliminating the risk of not taking over the report and further transmitting it to the competent authorities. 1. Internet: fill out the online application : Hotline form E-mail: E-mail address: prijava@cnzd.org By means of paper-support materials (fax/ mail): Fax number: 031/272:943 Mail: prijava@cnzd.org Postal address: Center for Missing and Exploited Children, Dunavska 53/19, 31 000 Osijek, Croatia

Can I make an anonymous report?

The hotline accepts anonymous reports from citizens who have accidentally discovered child sexual abuse images or any harmful to children online content. The reporting person may choose to remain anonymous or provide contact details. When contact details are provided, the sender of the report is informed about the action taken on the report. Keep in mind that a majority of illegal online content is based outside the jurisdiction of the Croatian authorities and the HOTLINE generally does not receive feedback from foreign authorities about the measures taken on a report.

Which is the aim of the CNZD Hotline?

The motive for the establishment of this kind of organization, the founders of the Center have found in a real lack of state protection of children from sexual exploitation and abuse through the Internet and the spread of child pornography and pedophilia, and other forms of abuse associated with use of the Internet.

What does illegal content on the internet mean?

Illegal content Child pornography on the internet Production of child pornography through computer systems; Offering/ making available materials representing child pornography through computer systems; Distributing/Transmitting child pornography thorugh computer systems; Procuring for oneself or for another child pornography through computer systems; Possesion, without right, of pornographic materials in a computer system or in a computer-data storage medium. Adult pornography accessible to children Discrimination

What does harmfull content mean?

Harmfull content for children materials which display nudity; materials which display violent scenes (e.g. attacks, rapes, abuse on humans or animals, torture, murder, etc.); materials which use a vulgar language (abusive language, vulgarities, obscenities); potentially dangerous materials (describing and using cigarettes, alcohol, drugs, gambling); materials with other content which may represent a bad example for children (they may either teach or encourage children to get involved in dangerous activities or to imitate a dangerous behaviour); materials whose content may induce fear, intidimation, aversion or psychological terror; materials which incite or present discrimation or violence against any individual or group on the basis of age, sexual orientation or ethnical, religious or nationality reasons.

Glossary

Hotline operator - a FOCUS employee who takes on and processes, according to internal working methodology, the reports received by the hotline. Reporting form - the form on the hotline site contains a series of necessary elements to register a report referring to the possible engagement of children in pornographic/obscene acts/materials on the internet. In this form, there are some mandatory fields (absolutely necessary for registering and initiating the measures) and optional fields, which allow the possibility of obtaining some supplementary data, realizing some statistics or further correspondence with the reporter, with a view to informing him regarding the results of his report. Registering the report - the report is being registered in the database of the hotline, by allocating a unique registration number; this is done automatically. Statement - the document elaborated by the hotline operators, as a result of the registration and confirmation of the report. It contains information obtained as a result of the procedures foreseen by this methodology and necessary for starting off the investigations of the competent institutions. Child - the term “child” refers to a person under the age of 18, who hasn’t the full capacity of exercise, according to the law. Illegal content - content criminalized by the Romanian law; according to each case, it may other be a crime or contravention, depending on the gravity and the social danger it represents. The law enforcement authorities (the police, the prosecutor’s office and the court) have the competence to check and establish the sanctions in each case. Harmfull content - content which may affect the harmonious development of children, without being necessarily considered illegal by the legislation in force. Chat room - on-line discussions between several users; Messenger - on-line discussion between two users – a user may have several windows open, and he can talk simultaneously with several users, but only he can read what the others wrote – each interlocutor can read only what he wrote and the messages sent to him; Forum - off-line discussion, usually on a subject proposed by the owner of the forum, in which comments are posted and, sometimes, the forum administrator responds; he may also block the access of an undesired user; Community of users - in which every mail of a member is transmitted to all the members of that community and only those who have something to comment will answer– anyone can register and, thus all kind of spams may be received; these may be reported to a moderator which may block the access of undesired users;

Zaposlenici

Thumb tomislav Predsjednik Tomislav Ramljak Linkedin 8fb9b3b6378cdcaa476d62b087f4d459dadf3d9cd880f5229aa3ec50d289ac23
Predsjednik i jedan od osnivača Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.
Thumb ljudevit Dopredsjednik Ljudevit Ostoić
Diplomirani kriminalist.
Thumb kristina STRUČNI SURADNIK - PSIHOLOG Kristina Krulić Kuzman Linkedin 8fb9b3b6378cdcaa476d62b087f4d459dadf3d9cd880f5229aa3ec50d289ac23
Poseban interes su joj rad s djecom s problemima u ponašanju i savjetodavni rad.
Thumb vanja Stručni suradnik - psiholog Vanja Šokić Linkedin 8fb9b3b6378cdcaa476d62b087f4d459dadf3d9cd880f5229aa3ec50d289ac23
Stručni suradnik psiholog, radi u Savjetovalištu za djecu, mlade i obitelj te je izvoditelj različitih projekta.
Thumb tena Magistra socijalne pedagogije Tena Brkić Linkedin 8fb9b3b6378cdcaa476d62b087f4d459dadf3d9cd880f5229aa3ec50d289ac23
Magistra socijalne pedagogije zaposlena u CNZD-u od 2014. godine kao odgajateljica u poludnevnom boravku, voditeljica i izvoditeljica raznih projekata, edukatorica, članica mobilnog tima.
Thumb lidija Stručni suradnik psiholog Lidija Štelcer
Prvo volonter, a zatim i službeno stručni suradnik–psiholog u Centru za nestalu i zlostavljanu djecu. Majka dvoje prekrasne djece
Thumb kristina gvozdi Koordinator poludnevnih boravaka Kristina Vinković
Po struci magistra psihologije, od završetka studija u fokusu profesionalnog interesa su joj djeca od predškolske do srednjoškolske dobi.
Thumb ivan  i ak Odgajatelj Ivan Čičak
Završio psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, radio u Centru za socijalnu skrb i s liječenim alkoholičarima.
Thumb sara gotovac Odgajatelj Sara Žaček
2014. godine diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Od 2016. godine zaposlena kao odgajatelj u poludnevnom boravku.
Thumb ines marijanovi Odgajatelj Ines Marijanović
Magistra psihologije, od 2012. godine kontinuirano u neposrednom radu s djecom i mladima.
Thumb dsc03837 grafički dizajner Matej Žižanović
Thumb dsc03872 mag.psihologije Sanja Crnjak
Stručni suradnik - psiholog
Thumb angela mag. psihologije, Stručni suradnik - psiholog Angela Naletilić
Završila je studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Ima bogato volontersko iskustvo koje je uključivalo direktan rad s djecom i mladima.
Thumb galic Voditelj općih poslova Tomislav Galić
Magistar ekonomije. Zadužen za izradu projekata i financijsku koordinaciju poslovanja.
Thumb ana Administrativni referent Ana Vargović
mag. oec.
Thumb martina Magistra psihologije Martina Nikolić
Thumb 20200421 104202 Stručni suradnik - psiholog Iva Vidanec
Diplomirala psihologiju 2019. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Dugogodišnji volonter Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.