Prijavi se

Obrazovanje
Slobodan u tjednu
Slobodan u danu
Period dana za volontiranje

Obavještava se podnositelj zahtjeva/obrasca da se prikupljeni osobni podaci obrađuju u svrhu njegove provedbe temeljem ispunjenja pravnih obveza CENTRA NA NESTALU I ZLOSTAVLJENU DJECU kao Voditelja obrade uz primjenu organizacijskih i tehničkih mjera zaštite.. Osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima, aktima i odlukama Voditelja obrade, a sukladno odredbama Opće Uredbe i ostalih propisa koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Podnositelj zahtjeva/obrasca može se prije njegovog podnošenja upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlaze iz Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice Voditelja obrade – www.cnzd.org

Podnošenjem zahtjeva/obrasca dajem suglasnost Voditelju obrade da moje kontakt podatke koristi u svrhu kontaktiranja (telefon; e mail adresa) radi informiranja o poslovnim odlukama Voditelja obrade i drugim obavijestima. Ukoliko zahtjeve/obrasce ispunjavaju i dostavljaju maloljetne osobe u svrhu ispunjenja djelatnosti, postupanja i pravnih obveza voditelja obrade, takvi osobni podaci prosljeđivati će se nadležnim tijelima (MUP-u, Centru za socijalnu skrb, ostali mjerodavni), a sve sukladno propisanim protokolima – politika o zaštiti djece.

Što je volontiranje?

Volonterstvo (volonterizam, volontiranje) neprofitna je i neplaćena aktivnost kojom osoba može samostalno ili u okviru neke grupe ili organizacije, doprinijeti dobrobiti svoje zajednice ili cijelog društva.

„Volontiranje /Volonterstvo (ili dobrovoljni / dragovoljni rad) jedan je od kamena temeljaca civilnog društva jer oživljava najplemenitija stremljenja čovječanstva: zauzimanje za mir, slobodu, mogućnost izbora, sigurnost i pravičnost za sve ljude.” (Opća deklaracija o volonterstvu).

Volonterstvo daje:

- mogućnost podupiranja i ostvarivanja ljudskih vrijednosti, zajedništva, skrbi i pomoći;

- pojedincu kao članu zajednice koji čitavog života uči i razvija se, mogućnost za ostvarivanje prava i odgovornosti, te realizaciju svih ljudskih potencijala;

- mogućnost premošćivanja razlike koje nas dijele, kako zajedno živjeti u zdravim i zadovoljavajućim zajednicama, kako bismo oblikovali svoju zajedničku sudbinu.

U osvit novog tisućljeća, volonterstvo je bitan element svakog društva. Deklaraciju Ujedinjenih naroda, koja kazuje da „Mi, Narodi imamo snagu izmijeniti svijet….”, ono pretvara u praktično i učinkovito djelovanje (Opća deklaracija o volonterstvu).

Kako postati volonter?

Ako ste odlučili posvetiti volontiranju neko duže vrijeme i tražite mjesto na kojem će se vaši interesi i vještine sresti s potrebama različitih ljudi kojima volonteri mogu pomoći, CNZD je pravo mjesto za početak.

 

PRIJAVA ZA VOLONTERE-MENTORE U MENTORSKOM PROGRAMU "NAJBOLJI JA".

Dokumenti

Izvješće organizatora volontiranja 2015

Izvješće organizatora volontiranja 2014

Opis volonterske pozicije - "Legosi u centru": tretman poludnevnog boravka

Kako do potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem?

Opis volonterske pozicije - Mentor u programu mentoriranja Postali smo legosi, postani i ti

Letak Najbolji ja

Poziv za volontere-mentore (plakat)

Poziv za volontere-mentore (dopis)

Poziv za volontere-mentore (plakat)