Large large 3

U travnju je započela provedba projekta „USMJERi se! – uključeni, sposobni, mladi, jedinstveni, educirani i ravnopravni! (UP.02.2.2.06.0260)“. O čemu se radi?

U okviru Poziva za prijavu projekata u području Širenja mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I, Centru za nestalu i zlostavljanu djecu odobren je projekt " USMJERi se! – uključeni, sposobni, mladi, jedinstveni, educirani i ravnopravni! (UP.02.2.2.06.0260). Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020). Posredničko tijelo razine 1 je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a Posredničko tijelo razine 2 je Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Projekt je prijavljen u partnerstvu s Osnovnom školom Darda, Centrom za socijalnu skrb Beli Manastir, udrugom Projekt građanske demokratske inicijative i Romskim resursnim centrom. Program se provodi na području Osječko – baranjske, Virovitičko – podravske, Požeško – slavonske, Brodsko – posavske i Vukovarsko – srijemske županije. Predviđeno trajanje projekta je od 1. travnja 2020. godine do 31. ožujka 2022. godine

U projektnim će aktivnostima sudjelovati djeca i mladi u riziku i s problemima u ponašanju te članovi njihovih obitelji, stručnjaci koji rade s djecom i mladima s problemima u ponašanju i volonteri.

Svrha projekta je širenje mreže socijalnih usluga na području Osječko – baranjske županije koje će se ostvariti putem sljedećih projektnih aktivnost:

  1. Otvorit će se poludnevni boravak u školi za djecu i mlade s problemima u ponašanju koji će sudjelovati u odgojno-obrazovnim aktivnostima i aktivnostima slobodnog vremena.
  2. Stručnjaci pomagačkih zanimanja će u sklopu multidisciplinarnog mobilnog tima pružati pomoć obiteljima u potrebi.
  3. Djeci i mladima bit će pružena psihosocijalna pomoć i podrška u svrhu osnaživanja lokalne zajednice i aktivne participacije u društvu.
  4. Educirati će se stručnjaci koji rade s ciljnim skupinama projekta čime se doprinosi razvoju specifičnih znanja i vještina svih uključenih, unaprjeđenju kvalitete života ciljnih skupina i povećanju njihove uključenosti u društvo.

Pokretanjem poludnevnog boravka, pružanjem usluga mobilnog tima, organiziranjem edukativnih aktivnosti i organiziranjem psihosocijalne podrške povećat će se uključenost u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem socijalnih usluga u zajednici te će se ojačati kapaciteti stručnjaka, odnosno doprinijet će se ispunjavanju općeg i specifičnih ciljeva poziva.

Autor

Kristina

Datum

05.10.2020.

Vezani projekti

Partneri

Romski resursni centar
Centar za socijalnu skrb Beli Manastir