Def5 4c4e6de780643c8a8f492d5d9cd38f50eb0d7718f6bac50607579e15ffd616e0

„Učini pravu stvar za dječji osmijeh – podrška udomiteljskim obiteljima“ je trogodišnji program usmjeren na promociju udomiteljstva te zaštitu prava djece kroz jačanje suradnje organizacija civilnog društva i državnih ustanova, promicanje specijaliziranog oblika udomiteljstva za djecu, razvijanje i širenje sustava kontinuirane psihosocijalne pomoći udomiteljskim obiteljima, na senzibilizaciju javnosti o problemu i potrebama djece u riziku te djece u sustavu socijalne skrbi na području Osječko – baranjske županije i Zadarske županije.

Djelokrug rada Centra za nestalu i zlostavljanu djecu usmjeren je na zaštitu i promicanje dječjih prava te prevenciju i suzbijanje nasilja nad i među djecom kroz niz projekata koji uključuju: podizanje svijesti o prisutnosti i štetnim posljedicama različitih oblika nasilja, educiranje djece i mladih o rizičnim i zaštitnim čimbenicima, razvoj socijalnih vještina djece i mladih kroz različite grupne i individualne aktivnosti, izradu različitih alata i tehnika za prijavu nasilja te savjetodavni rad u Savjetovalištu za djecu mlade i obitelj.  Surađujući s Centrom za socijalnu skrb u Osijeku te pružanjem usluga savjetodavnog rada djeci i mladim s izrečenim mjerama posebnih obveza savjetodavnog rada kao i radom u tretmanu poludnevnog boravka za djecu s problemima u ponašanju, svakodnevno se susrećemo s potrebama i problemima djece u sustavu socijalne skrbi, rizične za razvoj različitih težih problema u ponašanju i emocionalnih poteškoća. Isto tako, problematiku nedostatka broja udomitelja te potrebu za senzibilizacijom javnosti po pitanju udomiteljstva upoznali smo i kroz provođenje projekta „Za dječji osmjeh – podrška udomiteljskim obiteljima“.

Prema Konvenciji o pravima djeteta, svako dijete, između ostalog, ima pravo na zaštitu od svih oblika zlouporabe, zanemarivanja, zlostavljanja ili izrabljivanja (čl. 19.) te pravo na zamjensku pomoć smještanjem kod udomitelja, usvojenjem ili boravkom u ustanovi za skrb o djeci ako su trajno ili privremeno izuzeta iz obitelji (čl. 20.). Dijete koje je izuzeto od svoje obitelji i iz svoje socijalne mreže te iz, do tada prirodnog i naučenog, mjesta življenja samim izdvajanjem stavlja se dodatno u nepovoljan i stresan položaj. Kako bi spomenuti zamjenski oblici skrbi imali pozitivan učinak na razvoj djeteta potrebno je osigurati uvjete za siguran psihofizički te socijalni rast i razvoj. Međutim „sigurni uvjeti“ ne podrazumijevaju samo puko smještanje djeteta u okolinu gdje će biti zaštićeno od svih okolnosti koje su dovele do izdvajanja iz biološke obitelji, već uključuje sve čimbenike poput stvaranja i razvoja nove socijalne mreže, nastavak primjerene komunikacije s primarnom socijalnom mrežom, pružanje socijalne podrške te razvijanje stabilnog odnosa punog razumijevanja između članova udomiteljske obitelji i udomljenog djeteta. Kako bi se prilagodba djeteta ostvarila potrebno je osigurati kontinuiranu socijalnu i psihosocijalnu podršku kako djetetu tako i udomiteljskim obiteljima.

Prema podacima (Laklija, 2011.) europskih istraživanja, djeca koja ulaze u udomiteljski oblik skrbi najčešće su starija djeca s već ozbiljnim bihevioralnim, emocionalnim i psihološkim poteškoćama (Kelly i Gilligan, 2002; Barber i Delfabbro, 2004.; MacGregor i sur., 2006.; Bellamy, Gopalan i Traube, 2010.; prema Laklija, 2011.). Većina djece u udomiteljstvu iskazuje neke psihološke poteškoće (Bellamy, Gopalan i Traube, 2010.; prema Lalija, 2011.) što za udomitelje predstavlja poseban izazov u zbrinjavanju i zadovoljavanju svih djetetovih specifičnih razvojnih potreba.

Glavni cilj programa je kroz jačanje suradnje s državnim ustanovama, promociju udomiteljstva i pružanje podrške udomiteljskim obiteljima unaprijediti i zaštiti prava djece. 

Program će se provesti na području Osječko – baranjske i Zadarske županije u suradnji s partnerima i suradnicima: Centrom za socijalnu skrb Osijek, Dječjim domom Klasje, Domom za odgoj djece i mladeži Zadar te suradnicima Udrugom udomitelja djece, starih i nemocnih osoba Osječko – baranjske županije  "Ljubav".

 

Projekt financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

 

Trajanje projekta

01.11.2016. - 31.10.2019.

Suradnici projekta

Thumb kristina gvozdi Kristina Vinković
Thumb vanja Vanja Šokić

Poveznica

http://zadjecjiosmjeh.org/

Partneri

Dom za odgoj djece i mladeži Zadar
Centar za socijalnu skrb Osijek
Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje