Large 116

Započela provedba projekta " Stop trgovini – 116!"

U okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2018./2019. godinu, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je Centru za nestalu i zlostavljanu djecu odobrilo provođenje projekta " Stop trgovini – 116!".

Opći cilj projekta je: Informiranje i senzibiliziranje javnosti o problemu trgovanja ljudima provedbom edukativnih i promotivnih aktivnosti namijenjenih općoj populaciji građana na području Osječko – baranjske, Vukovarsko – srijemske, Brodsko – posavske, Požeško – slavonske, Virovitičko – podravske i Grada Zagreba.

U svrhu ostvarenja općeg cilja, postavljena su dva specifična cilja projekta:

  1. Unaprjeđenje znanja građana o problemu trgovine ljudima te razvoj kompetencija stručnjaka za rad na ovom problemu.
  2. Podizanje svijesti i senzibiliziranje javnosti o problemu trgovine ljudima

Predviđeno trajanje projekta je od 1.rujna 2019. godine do 31. kolovoza 2020. godine

Projekt je prijavljen u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima.

Trajanje projekta

01.09.2019. - 31.08.2020.

Partneri

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima