Large 2

Započela je provedba projekta "Poslovni kompas za mlade".

U okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je Centru za nestalu i zlostavljanu djecu odobrilo provođenje projekta "Poslovni kompas za mlade".

Opći cilj:

Osnaživanje udruga mladih i za mlade u svrhu podizanja kvalitete života mladih

Specifični ciljevi:

  1. Povećati kompetencije mladih i pridonijeti povećanju njihove konkurentnosti na tržištu rada kroz sudjelovanje u mentorskom programu, individualnom i grupnom radu te edukativnim aktivnostima
  2. Povećati razinu informiranosti i znanja građana o mogućnostima (društvenog) poduzetništva i (samo)zapošljavanja

Predviđeno trajanje projekta je od 1.siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine

Projekt je prijavljen u partnerstvu s Centrom zapoduzetništvo Osijek.

Trajanje projekta

01.01.2020. - 31.12.2020.

Suradnici projekta

Thumb galic Tomislav Galić

Partneri

Centar za poduzetništvo Osijek