Large cover

U rujnu započinje provedba projekta "Pokretači promjene – podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela" (UP.04.2.1.05.0014)

U okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu, Centru za nestalu i zlostavljanu djecu odobren je projekt "Pokretači promjene – podrška resocijalizaciji i reintegraciji mladih počinitelja kaznenih djela" (UP.04.2.1.05.0014). Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020).

Opći cilj projekta je: jačanje kapaciteta stručnjaka za kvalitetno pružanje pomoći i podrške mladim počiniteljima kaznenih djela.

U svrhu ostvarenja općeg cilja, postavljeni su sljedeći specifični ciljevi:

  • Razvijanje socijalnih vještina i znanja te povećanje motivacije i konkurentnosti na tržištu rada mladih počinitelja kaznenih djela
  • Jačanje kapaciteta organizacija i institucija kroz unaprjeđenje znanja i vještina stručnjaka iz područja civilnog sektora, socijalne skrbi, odgoja, obrazovanja i zdravstva te razvoj međusektorske suradnje
  • Senzibilizacija šire javnosti i razvijanje svijesti o važnosti resocijalizacije mladih počinitelja kaznenih djela i uloge organizacija civilnog društva

Očekivani rezultati projekta:

  • Razvijene socijalne vještine i znanja mladih počinitelja kaznenih djela te povećana njihova motivacija i konkurentnost na tržištu rada
  • Unaprijeđeni kapaciteti stručnjaka kroz razvoj novih znanja i vještina
  • Javnost senzibilizirana i informirana o važnosti resocijalizacije i reintegracije mladih počinitelja kaznenih djela u lokalnu zajednicu
  • Postignuto uspješno praćenje, koordinacija i provedba projektnih aktivnosti te su ostvareni predviđeni rezultati i svrha projekta

Predviđeno trajanje projekta je od 1. rujna 2019. godine do 31. kolovoza 2021. godine

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.146.023,44 kune, a potpora Europskog socijalnog fonda iznosi 974.119,92 kune.

Projekt je prijavljen u partnerstvu s Volonterskim centrom Osijek i Centrom za poduzetništvo Osijek.

Posredničko tijelo razine 1 je Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, a Posredničko tijelo razine 2 je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društava.

Kontakt osoba:

Kristina Krulić Kuzman

Stručni suradnik – psiholog i voditelj projekta

E mail: kristina@cnzd.org

 

www.esf.hr  |  www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

Trajanje projekta

01.09.2019. - 31.08.2021.

Suradnici projekta

Thumb dsc03872 Sanja Crnjak
Thumb martina Martina Nikolić
Thumb kristina Kristina Krulić Kuzman
Thumb tena Tena Brkić
Thumb dsc03837 Matej Žižanović

Partneri

Volonterski centar Osijek
Centar za poduzetništvo Osijek