Def7 89970a49e58045495aea1e017a05ec34dbe63822ea5c8cd9284d1e74331a0ae0

Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

Naziv projekta: Legosi u centru – mjesto za nas! (KK.08.1.3.04.0159)

Poziv: Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

Upravljačko tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Posredničko tijelo razine 2: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Trajanje projekta: 01. lipnja 2019. – 01. lipnja 2022.

Suradnici projekta: Tomislav Ramljak, Kristina Krulić Kuzman, Tomislav Galić, novozaposlena osoba (od 1.7.)

Partneri: Centar za socijalnu skrb Osijek, Dom za odgoj djece i mladeži Osijek

 

Svrha projekta Legosi u centru – mjesto za nas! je unapređenje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga na području Osječko – baranjske županije i osiguranje izvaninstitucionalnih oblika socijalne skrbi za djecu i mlade u riziku i s problemima u ponašanju te članove njihove obitelji kroz izgradnju poludnevnog boravka za djecu i mlade u riziku i s problemima u ponašanju i Savjetovališta za djecu, mlade i obitelj. Usluga poludnevnog boravka pokrenuta je s ciljem unapređenja mreže izvaninstitucionalnih socijalnih usluga i programa čime će se utjecati na smanjenje broja korisnika na institucionalnoj skrbi, jačanje prevencije izdvajanja djece i mladih iz obitelji i širenje mreže socijalnih usluga u zajednici.

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalnih razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

 

Kontakt osoba:

Tomislav Ramljak

Predsjednik Centra i voditelj projekta

E-mail: tomislav@cnzd.org

 

Trajanje projekta

01.06.2019. - 01.06.2022.

Poveznica

www.cnzd.org

Partneri

Centar za socijalnu skrb Osijek
Dom za odgoj djece i mladeži Osijek