Large infrastrukturni

19. lipnja 2020. godine Centar za nestalu i zlostavljanu djecu potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt Legosi u centru – mjesto za nas!. Ugovor za ovaj veliki i značajan projekt Centra, potpisan je između Centra za nestalu i zlostavljanu djecu (Tomislav Ramljak, predsjednik), Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (mr.sc. Marko Pavić, ministar) i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Tomislav Petric, ravnatelj). Riječ je o projektu započetom već prošle godine, odnosno, započetom 1. lipnja 2019. godine te je planirani završetak projekta i pripadajućih aktivnosti 1. lipnja 2022. godine.

 

Cilj ovog projekta je unapređenje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga na području Osječko – baranjske županije i osiguranje izvaninstitucijskih oblika socijalne skrbi za djecu i mlade u riziku i s problemima u ponašanju (u nastavku: PUP-om) te članove njihove obitelji. Drugim riječima, cilj se planira postići kroz izgradnju prostora za pružanje usluge poludnevnog boravka za djecu i mlade u riziku i s PUP-om i Savjetovališta za djecu, mlade i obitelj. Navedeni projekt izravno pridonosi ispunjavanju specifičnog cilja Poziva „Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture“.

 

Predviđeno trajanje projekta je od 1.lipnja 2019. godine do 1. lipnja 2022. godine

Projekt je prijavljen u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Osijek i Domom za odgoj djece i mladeži Osijek.

 

Ukratko, kroz navedeni projekt, Centar će izgraditi vlastitu nekretninu s preko 700 kvadrata korisne površine u Višnjevcu čime će Osijek i Osječko – baranjska županija i njezini žitelji dobiti najmoderniji Centar i svojevrsni hub znanja o radu s najpotrebitijima, odnosno, s djecom i mladima koja su naša sadašnjost, a svakako i zalog za bolju budućnost. Također, u sklopu navedenog prostora nalazit će se poludnevni boravak za djecu i mlade u riziku i s problemima u ponašanju, Savjetovalište za djecu, mlade i obitelji kao i drugi sadržaji koji će omogućiti najviši standard rada s djecom i mladima, kao i ugodne radne uvjete za naše stručnjake koji svakodnevno rade na poboljšanju uvjeta za života upravo djece i mladih koji su bili, koju su sada i koji će biti naš fokus rada i djelovanja u budućnosti.

Trajanje projekta

01.06.2019. - 01.06.2022.

Suradnici projekta

Thumb tomislav Tomislav Ramljak
Thumb kristina Kristina Krulić Kuzman
Thumb galic Tomislav Galić

Partneri

Centar za socijalnu skrb Osijek
Dom za odgoj djece i mladeži Osijek