Def4 28ccd69532f144a62045d68e06fefffd167876ab8083736f215e0cd85410b6ae

Draga djeco,

dobro došli na mjesto na kojemu smo za vas pripremili važne i zanimljive sadržaje o sigurnom korištenju interneta.

A zašto je važno znati sigurno koristiti internet?

Zato što je internet virtualni prostor u kojemu se pojavljuju, nažalost, i ljudi sa zlim namjerama. Ti zli ljudi ne razmišljaju previše o tome kako određeni štetni sadržaji (slike, tekstovi, filmovi, ...) koje stavljaju na internet djeluju u dječjim očima kao ni o tome kakve će posljedice ti njihovi sadržaji i/ili njihova ponašanja ostaviti na zdravlje djece.

Kakve posljedice za djecu mogu imati štetni sadržaji i štetna ponašanja?


Štetni sadržaji

Posljedice izlaganja štetnim sadržajima ovise o vrsti i obujmu sadržaja kojemu je dijete izloženo, učestalosti izlaganja štetnim sadržajima i dr.
Dijete može imati razne posljedice: od lagane uznemirenosti  pa sve do raznih psihosocijalnih poremećaja.
Primjeri štetnih sadržaja: tekstovi, slike ili video uradci koji opisuju odnosno prikazuju nasilje, seksualno iskorištavanje djece, dječju pornografiju, druge pornografske sadržaje, koji potiču uporabu alkohola, droga, kockanja, seksualne odnose, koji potiču rasnu mržnju, u kojima su sadržani pogrdni izrazi, psovke, i dr.

Djeco, štetni sadržaji štete vašem zdravlju!

Štetna ponašanja

Štetna ponašanja za djecu su društveno neprihvaćena ponašanja čije posljedice ovise također o vrsti, obujmu i učestalosti izlaganja tim ponašanjima. Posljedice također mogu biti od lagane uznemirenosti pa do traumatičnih posljedica. Kada govorimo o traumatičnim posljedicama govorimo i o krajnjoj mogućnosti u kojoj  osoba zlih namjera uspije ostvariti kontakt s djetetom nakon što ga putem interneta nagovori na kontakt.
Primjeri štetnih ponašanja: vrijeđanje, psovanje, nagovaranje na nasilje, nagovaranje na krađu, alkoholizam, drogu, kocku, nagovaranje na bludnosti, seksualno iskorištavanje, seksualno zlostavljanje i dr.

Djeco, štetna ponašanja štete vašem zdravlju!
 
Kako bi svatko od vas naučio na internetu prepoznati sadržaje koji su za vas štetni i ljude sa zlim namjerama, preporučujemo vam da se malo zadržite na našoj web stranici i proučite naše sadržaje.

Želimo vam puno uspjeha u svladavanju novih vještina koje će vam pomoći biti sigurni na internetu.