Large prevencija bjegova

Cilj ovog programa prevencije bjegova je omogućiti dostupnost informacija stručnjacima koji rade s djecom u odgojnim institucijama ili s djecom koja su u povećanom riziku da pobjegnu kako bi im mogli prenijeti sve potrebne informacije o opasnostima bijega i načine kako se zaštititi te kako bi bili spremni na učinkovitu intervenciju u slučaju kada se maloljetnik odluči na bijeg.

Bjegovi djece i mladih predstavljaju značajan problem u odgojnim institucijama i obiteljima koje se s ovom pojavom suočavaju. Naime, djeca i mladi samovoljno odlaze iz odgojne institucije ili od roditeljskog doma izlažući se brojnim opasnostima obzirom da vrijeme koje provode u bijegu nisu pod nadzorom i skrbi roditelja, odgajatelja ili skrbnika koji inače brinu o najboljem interesu maloljetnika. S obzirom da je vidljiv porast broja djece koja se evidentiraju kao nestala u zadnjih nekoliko godina (Izvješće o radu pravobraniteljice za 2015., 2014. 2013. i 2012. godinu) te da je najveći broj nestale djece (1981) zabilježen u
2015. godini, naglašava se važnost preventivnog, ali i tretmanskog djelovanja kako bi se zaustavio ovaj negativni trend.

Vezani projekti

Partneri

Ministarstvo unutarnjih poslova
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Dom za odgoj djece i mladeži Osijek

Dokumenti